Přejít k obsahu

doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.

doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.

Narozen 15.1.1950 v Praze, v letech 1968 až 1973 studium oboru „Fyzika“ na Matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, RNDr. od roku 1987, obhájení kandidátské disertace (CSc.) v oboru "Fyzika plazmatu" na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v roce 1992, habilitace v oboru „Aplikovaná fyzika“ v roce 2002.

V letech 1973 až 1977 asistentkonstruktér v podniku Škoda, od roku 1977 odborný asistent katedry fyziky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, potom (1990) Západočeské univerzity v Plzni, docent od roku 2003.

Od roku 1996 člen řešitelských týmů šesti projektů GA ČR a MŠMT ČR v oblasti nových plazmových technologií, od roku 2002 spoluřešitel projektu GA ČR č.202/02/0216 (ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR v Praze).

Odborník v oblasti fyziky a techniky vakua a v oblasti diagnostiky plazmatu. Autor a spoluautor více než 30 vědeckých prací, z toho 14 ve významných zahraničních časopisech. Člen výboru České vakuové společnosti. Studijní pobyty na univerzitách v Německu (1994 Kaiserslautern, 1995 Chemnitz).

Patička