Přejít k obsahu

doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.

doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.Narozen 7.12. 1948 v Chebu. V letech 1967 až 1972 studium oboru fyzika na Matematicko- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze. V roce 1973 obhajoba rigorózní práce (RNDr.) na MFF UK v Praze.

V letech 1973 až 1976 interní aspirantura na Instytutu fizyki ve Varšavě. Studium relativistické fyziky. V roce 1976 přechod do externí aspirantury a nástup na katedru fyziky Vysoké školy strojní a elektrotechnické (od roku 1991 součástí Západočeské univerzity) jako odborný asistent. V roce 1977 ukončení aspirantury (po nostrifikaci CSc.). Na katedře fyziky se přeorientoval na fyziku plazmatu. V roce 1993 habilitace v oboru aplikovaná fyzika. V letech 1993 - 2013 zástupce vedoucího katery.

Od roku 1991 člen oborové rady pro doktorské studium v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev a od roku 1996 též v oboru Termomechanika a mechanika tekutin na FST ZČU. Od roku 2004 jsem též členem oborové rady Teorie vzdělávání ve fyzice na FPE ZČU. V letech 1992 a 1994 studijní pobyty v Itálii v rámci projektu TEMPUS a v roce 1997 a 1998 studijní pobyty v Belgii v rámci projektu NATO. Autor a spoluautor desítky původních vědeckých prací. Předseda plzeňské pobočky JČMF od roku 1989 do roku 1999.

Patička