Přejít k obsahu

prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.

prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D. Narozen v roce 1973 v Rokycanech. V roce 1996 získal titul Ing. v oboru Matematicko–fyzikální inženýrství a v roce 2000 titul Ph.D. v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity (FAV ZČU) v Plzni.

Od roku 1997 je zaměstnán na katedře fyziky FAV ZČU v Plzni. V roce 1998 absolvoval tříměsíční studijní pobyt na Montanuniversität v Leobenu v Rakousku a v letech 2000–2001 osmnáctiměsíční postdoktorský pobyt ve výzkumném ústavu Toyama Industrial Technology Center v Takaoce v Japonsku. V roce 2009 byl habilitován v oboru Aplikovaná fyzika (doc.) na FAV ZČU v Plzni a v roce 2010 byl jmenován školitelem a členem oborové rady pro doktorské studium v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na FAV ZČU v Plzni. Od roku 2011 je vedoucím výzkumného programu „Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi“ v Evropském centru excelence „NTIS–Nové technologie pro informační společnost“ na FAV ZČU v Plzni. V roce 2019 byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU v Plzni v oboru Aplikovaná fyzika a od tohoto roku je i členem oborové rady pro doktorské studium v oboru Aplikovaná fyzika na FEL ČVUT v Praze.

Jeho vědecko–výzkumná činnost se zaměřuje zejména na přípravu nových tenkovrstvých materiálů (tvrdé nanokompozitní vrstvy, vysokoteplotní povlaky, tenkovrstvá kovová skla) magnetronovým naprašovaním využívajícím výbojového plazmatu, na studium vysokoteplotního chování tenkovrstvých materiálů (oxidační odolnost a teplotní stabilita) a na termickou analýzu (termogravimetrie a diferenciální skenovací kalorimetrie).

Do současné doby byl řešitelem či spoluřešitelem 5 výzkumných projektů a podílel se na řešení dalších 12 výzkumných projektů. Je autorem či spoluautorem 51 vědeckých článků publikovaných v zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech a 2 kapitol v zahraničních knihách. Celkový počet citací přesahuje 1481 a citační h-index je 23 (ResearcherID: B-9252-2016). Na mezinárodních konferencích je autorem či spoluautorem více než 130 příspěvků, z toho přednesl 7 vyžádaných přednášek a více než 30 ústních příspěvků.

Vybrané publikace:

 • Zítek, P. Zeman, M. Kotrlová, R. Čerstvý: Impact of Al or Si addition on properties and oxidation resistance of magnetron sputtered Zr–Hf–Al/Si–Cu metallic glasses, J. Alloys Compd. 772 (2019) 409–417.
 • Shen, J. C. Jiang,  P. Zeman, V. Šímová,  J. Vlček,  E. I. Meletis: Microstructure evolution in amorphous Hf–B–Si–C–N high temperature resistant coatings after annealing to 1500 °C in air, Sci. Rep. 9 (2019) 3603.
 • Zítek, P. Zeman, Š. Zuzjaková, M. Kotrlová, R. Čerstvý: Tuning properties and behavior of magnetron sputtered Zr–Hf–Cu metallic glasses, J. Alloys Compd. 739 (2018) 848–855.
 • Kotrlová, P. Zeman, Š. Zuzjaková, M. Zítek: On crystallization and oxidation behavior of Zr54Cu46 and Zr27Hf27Cu46 thin-film metallic glasses compared to a crystalline Zr54Cu46 thin-film alloy, J. Non-Cryst. Solids 500 (2018) 475–481.
 • Š. Zuzjaková, P. Zeman, S. Haviar, R. Čerstvý, J. Houška, J. Rezek, J. Vlček: Thermal stability of structure, microstructure and enhanced properties of Zr–Ta–O films with a low and high Ta content, Surf. Coat. Technol. 335 (2018) 95–103.
 • P. Zeman, M. Zítek, Š. Zuzjaková, R. Čerstvý: Amorphous Zr–Cu thin-film alloys with metallic glass behavior J. Alloys Compd. 696 (2017) 1298–1306.
 • P. Zeman, Š. Zuzjaková, P. Mareš, R. Čerstvý, M. Zhang, J. Jiang, E.I. Meletis, J. Vlček: Superior high-temperature oxidation resistance of magnetron sputtered Hf–B–Si–C–N film, Ceram. Int. 42 (2016) 4853–4859.
 • Š. Zuzjaková, P. Zeman, J. Houška, R. Čerstvý, J. Musil: Thermal stability and transformation phenomena in magnetron sputtered Al–Cu–O films, Ceram. Int. 41 (2015) 6020–6029.
 • P. Zeman, P., Š. Zuzjaková, J. Blažek, R. Čerstvý, J. Musil: Thermally activated transformations in metastable alumina coatings prepared by magnetron sputtering, Surf. Coat. Technol. 240 (2014) 7–13.
 • J. Musil, J. Blažek, P. Zeman, Š. Prokšová, M. Šašek, R. Čerstvý: Thermal stability of alumina thin films containing γ-Al2O3 phase prepared by reactive magnetron sputtering, Appl. Surf. Sci. 257 (2010) 1058–1062.
 • P. Zeman, J. Čapek, R. Čerstvý, J. Vlček: Thermal stability of magnetron sputtered Si–B–C–N materials at temperatures up to 1700 °C, Thin Solid Films 519 (2010) 306–311.
 • Musil, J. Vlček, P. Zeman: Hard amorphous nanocomposite coatings with oxidation resistance above 1000 °C, Adv. Appl. Ceram. 107 (2008) 148–154.
 • P. Zeman, J. Musil: Difference in high-temperature oxidation resistance of amorphous Zr–Si–N and W–Si–N films with a high Si content, Appl. Surf. Sci. 252 (2006) 8319–8325.
 • P. Zeman, S. Takabayashi: Effect of total and oxygen partial pressures on structure of photocatalytic TiO2 films sputtered on unheated substrate, Surf. Coat. Technol. 153 (2002) 93–99.
 • P. Zeman, R. Čerstvý, P. H. Mayrhofer, C. Mitterer and J. Musil: Structure and properties of hard and superhard Zr–Cu–N nanocomposite coatings, J. Mater. Sci. Eng. A289 (1999) 189–197.

Patička