Přejít k obsahu

doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D.

doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Narozen v roce 1973 v Rokycanech. V roce 1996 získal titul Ing. v oboru Matematicko–fyzikální inženýrství a v roce 2000 titul Ph.D. v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity (FAV ZČU) v Plzni.

Od roku 1997 je zaměstnán na katedře fyziky FAV ZČU v Plzni. V roce 1998 absolvoval tříměsíční studijní pobyt na Univerzitě v Leobenu v Rakousku a v letech 2000–2001 osmnáctiměsíční post–doktorský pobyt ve výzkumném ústavu Toyama Industrial Technology Center v Takaoce v Japonsku. V roce 2009 byl habilitován v oboru Aplikovaná fyzika (doc.) na FAV ZČU v Plzni a v roce 2010 byl jmenován školitelem a členem oborové rady pro doktorské studium v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na FAV ZČU v Plzni. Od roku 2011 je vedoucím výzkumného programu „Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi“ v Evropském centru excelence „NTIS–Nové technologie pro informační společnost“ na FAV ZČU v Plzni. Jeho vědecko–výzkumná činnost se zaměřuje na přípravu nových tenkovrstvých materiálů (tvrdé nanokompozitní vrstvy, vysokoteplotní povlaky, tenkovrstvá kovová skla) magnetronovým naprašovaním využívajícím výbojového plazmatu, na studium vysokoteplotního chování tenkovrstvých materiálů (oxidační odolnost a teplotní stabilita) a na termickou analýzu (termogravimetrie a diferenciální skenovací kalorimetrie). Do současné doby byl řešitelem 4 výzkumných projektů a podílel se na řešení dalších 12 výzkumných projektů. Je autorem či spoluautorem 39 vědeckých článků publikovaných v zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech a 2 kapitol v zahraničních knihách. Celkový počet citací přesahuje 1000 a citační h-index je 19 (ResearcherID: B-9252-2016). Přednesl celkem 25 přednášek na významných mezinárodních vědeckých konferencích, z toho 6 vyžádaných.

Vybrané publikace:

  • P. Zeman, M. Zítek, Š. Zuzjaková, R. Čerstvý: Amorphous Zr-Cu thin-film alloys with metallic glass behavior J. Alloys Compd. 696 (2017) 1298-1306.
  • P. Zeman, Š. Zuzjaková, P. Mareš, R. Čerstvý, M. Zhang, J. Jiang, E.I. Meletis, J. Vlček: Superior high-temperature oxidation resistance of magnetron sputtered Hf–B–Si–C–N film, Ceram. Int. 42 (2016) 4853-4859.
  • Š. Zuzjaková, P. Zeman, J. Houška, R. Čerstvý, J. Musil: Thermal stability and transformation phenomena in magnetron sputtered Al-Cu-O films, Ceram. Int. 41 (2015) 6020-6029.
  • P. Zeman, P., Š. Zuzjaková, J. Blažek, R. Čerstvý, J. Musil: Thermally activated transformations in metastable alumina coatings prepared by magnetron sputtering, Surf. Coat. Technol. 240 (2014) 7-13.
  • J. Musil, J. Blažek, P. Zeman, Š. Prokšová, M. Šašek, R. Čerstvý: Thermal stability of alumina thin films containing γ-Al2O3 phase prepared by reactive magnetron sputtering, Appl. Surf. Sci. 257 (2010) 1058-1062.
  • P. Zeman, J. Čapek, R. Čerstvý, J. Vlček: Thermal stability of magnetron sputtered Si-B-C-N materials at temperatures up to 1700 °C, Thin Solid Films 519 (2010) 306-311.
  • Musil, J. Vlček, P. Zeman: Hard amorphous nanocomposite coatings with oxidation resistance above 1000°C, Adv. Appl. Ceram. 107 (2008) 148-154.
  • P. Zeman, J. Musil: Difference in high-temperature oxidation resistance of amorphous Zr-Si-N and W-Si-N films with a high Si content, Appl. Surf. Sci. 252 (2006) 8319-8325.
  • P. Zeman, S. Takabayashi: Effect of total and oxygen partial pressures on structure of photocatalytic TiO2 films sputtered on unheated substrate, Surf. Coat. Technol. 153 (2002) 93-99.
  • P. Zeman, R. Čerstvý, P. H. Mayrhofer, C. Mitterer and J. Musil: Structure and properties of hard and superhard Zr–Cu N nanocomposite coatings, J. Mater. Sci. Eng. A289 (1999) 189–197.

Patička