Přejít k obsahu

Fyzikální praktikum

Používejte přednostně níže uvedené texty. V případě použití tištěných skript FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM – Tomáš Tölg a kolektiv, rok vyd. 2002 a výše dejte pozor na odlišnosti oproti on-line návodům. Věnujte též pozornost doplňujícím informacím.

Skripta Fyzikální praktikum:

Předmluva      
Obsah skript      
Cíle fyzikálního praktika (str. 6)      
Měření, vypracování referátu, měřicí metody (str. 711)      
Chyby měření (str. 1221)      
Vzorový příklad výpočtu chyb měření (str. 2224)      
Grafické zobrazení naměřených závislostí (str. 2528)      
Přístroje užívané ve fyzikálním praktiku (str. 2941)      
Fyzikální tabulky (str. 180183)      
Seznam použité literatury (str. 184)      

Ostatní materiály:

Základní informace (měření, podmínky udělení zápočtu, referát, první pomoc)

     
Pravidla pro správnou sazbu      
Vzorový komentovaný referát      
Zkrácená verze kapitoly Chyby měření      

Ještě zkrácenější verze kapitoly chyby měření

     

Tipy k používání software na zpracování dat

Jednotlivé úlohy pro Fyzikální praktikum 2

Místnost UC105

Úloha č. 1 Interakce vodiče protékaného proudem s magnetickým polem. strana č. 140
Úplný návod
Úloha č. 2 Ohyb dráhy elektronu v magnetickém poli (na zařízení Leybold) strana č. 151
Úplný návod
Úloha č. 3 Studium vlivu záření na polovodiče. strana č. 163
Úplný návod
Úloha č. 4 Měření rezistivity polovodičů čtyřbodovou metodou. strana č. 173
Úplný návod
Úloha č. 5 Ohyb a interference světla optickou mřížkou. strana č. 106
Úplný návod
Doplňující informace
Pokyny pro zpracování referátu
Úloha č. 6 Studium Hallova jevu. strana č. 176
Úplný návod

Doplňující informace

Úloha č. 7 Studium solárního článku. strana č. 119
Úplný návod
Úloha č. 8 Tepelné záření těles strana č. --
Úplný návod
Doplňující informace

Místnost UC106

Úloha č. 1 Fraunhoferův ohyb na štěrbině - část B. strana č. 51
Úplný návod
Přineste si na měření USB flash disk o velikosti < 8 GB !
Úloha č. 2 Rezonanční obvod. strana č. 116
Úplný návod
Úloha č. 3 Stanovení Planckovy konstanty. strana č. 111
Úplný návod
Úloha č. 4 Ohyb a interference světla optickou mřížkou. strana č. 106
Úplný návod
Doplňující instrukce
Pokyny pro zpracování referátu
Úloha č. 5 Studium Geigerova-Müllerova počítače pro záření gama. strana č. 143
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 6 Měření rychlosti světla. strana č. -
Úplný návod
Úloha č. 7 Studium termoelektronové emise. strana č. 134
Úplný návod
Úloha č. 8 Účinnost palivového článku a elektrolyzéru strana č. --
Úplný návod
Úloha č. 9 Elektrostatické experimenty strana č. --
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 10 Ohyb dráhy elektronu v magnetickém a elektrickém poli strana č. --
Úplný návod

Patička