Přejít k obsahu

Fyzikální praktikum

Používejte přednostně níže uvedené texty. V případě použití tištěných skript FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM – Tomáš Tölg a kolektiv, rok vyd. 2002 a výše dejte pozor na odlišnosti oproti on-line návodům. Věnujte též pozornost doplňujícím informacím.

Skripta Fyzikální praktikum:

Předmluva      
Obsah skript      
Cíle fyzikálního praktika (str. 6)      
Měření, vypracování referátu, měřicí metody (str. 711)      
Chyby měření (str. 1221)      
Vzorový příklad výpočtu chyb měření (str. 2224)      
Grafické zobrazení naměřených závislostí (str. 2528)      
Přístroje užívané ve fyzikálním praktiku (str. 2941)      
Fyzikální tabulky (str. 180183)      
Seznam použité literatury (str. 184)      

Ostatní materiály:

Základní informace (měření, podmínky udělení zápočtu, referát, první pomoc)

     
Pravidla pro správnou sazbu      
Zkrácená verze kapitoly Chyby měření      

Ještě zkrácenější verze kapitoly chyby měření

 

     

Jednotlivé úlohy pro Fyzikální praktikum 2

Místnost UC105

Úloha č. 1Interakce vodiče protékaného proudem s magnetickým polem.strana č. 140
Úplný návod
Úloha č. 2Ohyb dráhy elektronu v magnetickém poli (na zařízení Leybold)strana č. 151
Úplný návod
Úloha č. 3Studium vlivu záření na polovodiče.strana č. 163
Úplný návod
Úloha č. 4Měření rezistivity polovodičů čtyřbodovou metodou.strana č. 173
Úplný návod
Úloha č. 5Ohyb a interference světla optickou mřížkou.strana č. 106
Úplný návod
Doplňující informace
Pokyny pro zpracování referátu
Úloha č. 6Studium Hallova jevu.strana č. 176
Úplný návod

Doplňující informace

Úloha č. 7Studium solárního článku.strana č. 119
Úplný návod
Úloha č. 8Fraunhoferův ohyb na štěrbině - část B.strana č. 51
Úplný návod
Doplňující informace
Přineste si na měření USB flash disk !

Místnost UC106

Úloha č. 1Měření propustnosti a absorpce světelného záření spektrálním kolorimetrem Spekol.strana č. 92
Úplný návod
Úloha č. 2Rezonanční obvod.strana č. 116
Úplný návod
Úloha č. 3Stanovení Planckovy konstanty.strana č. 111
Úplný návod
Úloha č. 4Ohyb a interference světla optickou mřížkou.strana č. 106
Úplný návod
Doplňující instrukce
Pokyny pro zpracování referátu
Úloha č. 5Studium Geigerova-Müllerova počítače pro záření gama.strana č. 143
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 6Měření rychlosti světla.strana č. -
Úplný návod
Úloha č. 7Studium termoelektronové emise.strana č. 134
Úplný návod
Úloha č. 8Měření magnetické susceptibility paramagnetických a diamagnetických látek.strana č. 130
Úplný návod

Doplňující informace

Patička