Přejít k obsahu

FMS - Fyzika mikrosvěta

FMS - Fyzika mikrosvětaRNDr. Radomír Kuchta
Relativistický kvantový popis atomu vodíku. Atom vodíku v elektrickém a magnetickém poli. Složitější atomy (přiblížení středního pole, LS a jj vazba). Princip vzniku kovalentní a iontové vazby, molekulární spektra. Základní vlastnosti jader. Jaderné modely (kapkový, slupkový, kolektivní, zobecněný). Rozpady. Jaderné reakce. Elementární částice (detekce, klasifikace, kvantové ch-ky). Interakce (vč. symetrií a zákonů zachování) a jejich sjednocení. Struny.

informace o předmětu na portálu

 

Ukázka .jpg 113 kB
Kompletní archiv .zip 29,1 MB

Patička