Přejít k obsahu

FYA1 - Fyzika pro aplikované vědy 1 (kombinované studium)

FYA1 - Fyzika pro aplikované vědy 1Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.
Klasická mechanika: kinematika a dynamika hmotného bodu, systému hmotných bodů a tuhého tělesa. Základy speciální teorie relativity: Galileiho transformace, Lorentzova transformace a její důsledky, dynamika v teorii relativity, vztah mezi hmotností a energií. Základy termodynamiky: stavové a procesní veličiny, termodynamické věty, entropie, termodynamické potenciály. Kmity a vlnění: lineární harmonický oscilátor, nucené kmity, rezonance, skládání kmitů, lineární řetězec, vlnění spojitého prostředí, skládání vln.
 
Studijní materiály  
Mechanika .pdf 3,31 MB
Speciální teorie relativity .pdf 5,65 MB
Termodynamika .pdf 9,78 MB
Kmity a vlny .pdf 7,08 MB
Další informace ke zkoušce  
Otázky ke zkoušce .pdf 34,5 kB
Pokyny ke zkoušce .pdf 26,1 kB
Způsoby modifikace řešených příkladů ke zkoušce .pdf 34,0 kB
Neřešené příklady .pdf 39,4 kB

Patička