Přejít k obsahu

FYA2 - Fyzika pro aplikované vědy 2 (kombinované studium)

FYA2 - Fyzika pro aplikované vědy 2RNDr. Milan Kubásek
Elektřina a magnetismus: elektrické pole ve vakuu a látkovém prostředí, energie elektrického pole, elektrický proud, magnetické pole ve vakuu a látkovém prostředí, energie magnetického pole, elektromagnetická indukce, elektromagnetické pole.
 
   
Sylabus předmětu .pdf 29,0 kB
     

Další informace najdete dočasně na starém webu KFY.

Patička