Přejít k obsahu

FYSV - Fyzika pro stavitelství

FYSV - Fyzika pro stavitelstvíMgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Akustika (mechnaické vlnění, jeho vnímání a šíření), elektromagnetismus (základy, Maxwellovy rovnice, elektrostatika, stacionární a kvazistacionární pole, elektromagnetické vlny, světlo a fotometrie), přenos tepla (vedením, prouděním, zářením).
informace o předmětu na portálu

Osnova předmětu:

I.    Akustika (4 přednášky)
    1)    Mechanické vlnění
    2)    Zvuk a jeho vnímání
    3)    Šíření zvuku v exteriéru a interiéru
II.    Elektřina a magnetismus (7 přednášek)
    1)    Základní poznatky
    2)    Pole statické
    3)    Pole stacionární a kvazistacionární
    4)    Elektromagnetické vlnění
    5)    Fotometrie a kolorimetrie
III.    Přenos tepla (2 přednášky)
    1)    Přenos tepla vedením a prouděním
    2)    Přenos tepla zářením

Doporučená literatura:

    •    Binko J, Kašpar I: Fyzika stavebního inženýra, SNTL, Praha 1983.
    •    Šanderová V a Kracík J: Fyzika, SNTL, Praha 1989.
    •    Halliday D a kol.: Fyzika (2. Část – Mechanika – Termodynamika), Vutium a Prometheus, Brno a Praha 2006.
    •    Halliday D a kol.: Fyzika (3. Část – Elektřina a magnetismus), Vutium a Prometheus, Brno a Praha 2006.
    •    Halliday D a kol.: Fyzika (4. Část – Elektromagnetické vlny – Optika – Relativita), Vutium a Prometheus, Brno a Praha 2006.
    •    Slavík JB a kol.: Základy fysiky I., Československá akademie věd, Praha 1962.
    •    Sedlák B, Štol I: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 1993.
    •    Kvasnica J: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985.
    •    Horák Z: Základy technické fysiky, Práce, Praha 1955.

Podmínky pro zápočet a zkoušku:

Laboratorní část cvičení: Vypracování elaborátů ze stanovených experimentů.
Teoretická část cvičení: Získání požadovaného počtu bodů za účast na teoretickém cvičení a z výsledků zápočtových testů.
    Zápočtový test sestává ze dvou příkladů (či jejich částí), které byly součástí teoretického cvičení nebo samostudia, a to bez modifikace úloh.
    Podmínky pro počty bodů a hranice udělení zápočtu jsou stanoveny následovně:
        1. test    N0 / 2 + N1 >= 7
        2. test    N0 / 3 + N1 / 2 + N2 >= 8
        3. test    N0 / 4 + N1 / 3 + N2 / 2 + N3 >= 9, atd.
        kde N0 je počet bodů za účast na teoretickém cvičení (max. 6) a Nx je počet bodů z x-tého zápočtového testu (max. 10)
Zkouška: Ústní ze dvou náhodně vytažených otázek. K úspěšnému absolvování je nutná dostatečná znalost látky probírané na přednáškách i cvičení.

Studijní materiály:

Úvod .pdf 101 kB
Akustika - Mechanické vlnění .pdf 381 kB
Akustika - Zvuk a jeho vnímání .pdf 497 kB
Akustika - Šíření zvuku v exteriéru a interiéru .pdf 429 kB
Elektřina a magnetismus - Základní poznatky .pdf 435 kB

Samostudium:

Odraz a lom vlnění .pdf 547 kB
Vedení el. proudu .pdf 2,35 MB
Elektromagnetické stroje .pdf 734 kB
Fotometrie a kolorimetrie .pdf 3.59 MB
Přenos tepla .pdf 3.71 MB

Patička