Přejít k obsahu

Opakování termodynamiky

Termodynamika (výběr z témat)
1.

Úvod (historické poznámky, základní pojmy)

2.

Ideální plyn (zavedení absolutní teploty, látkové množství, tvary stavové rovnice)

3.

Vnitřní energie a teplota podle kinetické teorie (střední rychlost molekul ideálního plynu, energie jedné molekuly a celková energie soustavy, význam teploty, vlastnosti vnitřní energie jako stavové veličiny)

4.

Tlak plynu a stavová rovnice podle kinetické teorie (interakce molekul a stěny systému, změna hybnosti jedné molekuly a celková změna hybnosti, výpočet tlaku, přechod ke stavové rovnici)

5.

Teplo, práce a první věta termodynamiky (přijaté teplo a práce plynu jako procesní veličiny, jejich vlastnosti, 1. věta jako zákon zachování energie v termodynamickém systému)

6.

Vratné a nevratné procesy

7.

Vratné procesy ideálního plynu (izo–děje, Mayerův vztah, adiabatický děj)

8.

Tepelné stroje a vznik 2. věty termodynamiky (slovní formulace 2.věty, Carnotův cyklus, jeho energ. bilance a účinnost, Carnotova věta)

9.

Druhá věta termodynamiky a její matematický tvar (slovní formulace 2.věty, účinnost tepelných strojů, reduková tepla, Clausiův integrál, max. účinnost Carnotova cyklu, vyjádření 2.věty pomocí entropie, statistický smysl)

10.

Entropie (zavedení entropie jako stavové veličiny, její stanovení při vratných a nevratných procesech, tepelný diagram, princip jejího růstu, vztah k pravděpodobnosti)

11.

Termodynamické potenciály (zavedení, význam, příklady)

12.

Třetí věta termodynamiky (chladicí stroje, vliv nízkých teplot, nedosažitelnost absolutní nuly)

zpět na stránku předmětu FYTV

Patička