Přejít k obsahu

HF - Horizonty fyziky

HF - Horizonty fyziky doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými výsledky moderních základních fyzikálních disciplin nepokrytých aplikačněji zaměřeným programem výuky na Katedře fyziky. Výklad by měl být veden na polopopulární úrovni.
informace o předmětu na portálu

Materiály
Teorie relativity
Kvantová mechanika

Literatura k HF

Otázky k HF

Konzultace
5. 5. 2020 Pokorný Hylasová    
12. 5. 2020 Hantová
19. 5. 2020

Patička