Přejít k obsahu

KVT - Kvantová teorie

KVT - Kvantová teorie RNDr. Radomír Kuchta
Hilbertův prostor (vektory, skalární součin, operátory, diracovská symbolika). Základní kinematické postuláty kvantové teorie (stavy jedné částice, pozorovatelné stavy, spektra hodnot a pravděpodobnosti jejich nalezení, spinové a konečně dimenzionální systémy, spojité systémy a stavy více částic). Základní dynamický postulát (kvantová pohybová rovnice, různé možnosti popisu). Příklady řešení dynamických rovnic (spinový systém, vlnový balík, lineární harmonický oscilátor, rozptyl na bariéře). Poruchový počet (atom hélia, molekula vodíku, rozptyl). Model měření v kvantové teorii. Bellovy nerovnosti. Kvantová pole a jejich interakce.
informace o předmětu na portálu stránky předmětu na COURSEWARE

Patička