Přejít k obsahu

OTR - Obecná teorie relativity

OTR - Obecná teorie relativitydoc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Shrnutí speciální teorie relativity. Speciální relativita v neinerciálních systémech. Principy ekvivalence. Riemannův prostor. Tenzor energie. Teorie gravitace (Nordstroem, Einstein, Brans-Dicke). Bianchiho identita. Schwarzschildovo řešení. Kerrovo řešení. Pohyby ve Schwarzschildově a Kerrově poli. Lineární aproximace Einsteinových rovnic. Gravitační vlny. Gravitační čočka. Experimentální ověření.
informace o předmětu na portálu

Patička