Přejít k obsahu

Zadání semestrálních prací pro předměty Projekt 2 (KFY/PRJ2), Projekt 3 (KFY/PRJ3), Projekt 4 (KFY/PRJ4)

Podmínky pro zápis předmětů:

  • pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba kontaktovat vedoucího projektu v 1. týdnu daného semestru
  • každé téma si lze zapsat pouze jednou

Projekt 2 (KFY/PRJ2):

Měření topografie povrchu pomocí AFM (Atomic force microscopy)

Seznámit se s metodou AFM (teorie). Příprava vzorků na měření, základní úkony s přístrojem SmartSPM. Měření topologie různých povrchů v kontaktním a nekontaktním módu.

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Stanovení optimálního zatížení pro měření mech. vlastností

Stručně teoreticky popsat měření mech. vl. indentační metodou. Změřit závislost mechanických vlastností na použitém zatížení. Stanovit optimální hodnotu (interval) zatížení pro měření mech. vl. daného materiálu.

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Javdošňák
Elektrické vlastnosti vrstev

Seznámit se s elektrickými vlastnostmi materiálů (tenkých vrstev). Analyzovat možné metody měření elektrických vlastností. Vybrat z nich metody vhodné pro tenké vrstvy. Srovnat jejich přesnost s přesností čtyřbodové metody, srovnat výhody a nevýhody těchto metod. Seznámit se s měřením pomocí čtyřbodové metody.

Vedoucí projektu: Ing. Veronika Šímová
Vysokoteplotní chování materiálů

Seznámit se s problematickou studia vysokoteplotního chování tenkovrstvých materiálů. Příprava vzorků, základní úkony s vysokoteplotní pecí pro dlouhodobé žíhání nebo pecí pro vysokorychlostní ohřev. Charakterizace vysokoteplotního chování substrátu Si(100).

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová
Optická mikroskopie

Seznámit se s metodou optické mikroskopie. Použití pokročilé techniky pro získání informace o topologii povrchu různých materiálů pomocí optického mikroskopu.

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová

Projekt 3 (KFY/PRJ3):

Počítačový model účinného průřezu srážek

Nastudovat popis srážek pomocí účinného průřezu. Vytvořit programový modul v jazyku C pro popis účinných průřezů. Demonstrovat jeho správnost.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Počítačový model pohybu částic v elektrickém a magnetickém poli

Nastudovat teorii popisu pohybu částic v elektrickém a magnetickém poli. Vytvořit programový modul v jazyku C řešící pohyb částic v elektrickém a magnetickém poli. Demonstrovat jeho správnost.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Elipsometrie

Seznámit se s obsluhou elipsometru VASE. Seznámit se s optickým modelem popisujícím vybraný materiál. Zjistit vlastnosti (tloušťka, index lomu 'n', extinkční koeficient 'k') určeného materiálu. Přesnější specifikace (např. studium závislosti vlastností na použitém disperzním vztahu n(l), k(l) nebo studium jejich plošného profilu) bude sdělena při zadání projektu.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Měření topografie povrchu pomocí AFM (Atomic force microscopy)

Seznámit se s metodou AFM (teorie). Příprava vzorků na měření, základní úkony s přístrojem SmartSPM. Měření topologie různých povrchů v kontaktním a nekontaktním módu.

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Stanovení optimálního zatížení pro měření mech. vlastností

Stručně teoreticky popsat měření mechanických vlastností indentační metodou. Změřit závislost mechanických vlastností na použitém zatížení. Stanovit optimální hodnotu (interval) zatížení pro měření mech. vl. daného materiálu.

Vedoucí projektu: Ing. Daniel Javdošňák
Elektrické vlastnosti vrstev

Seznámit se s elektrickými vlastnostmi materiálů (tenkých vrstev). Analyzovat možné metody měření elektrických vlastností. Vybrat z nich metody vhodné pro tenké vrstvy. Srovnat jejich přesnost s přesností čtyřbodové metody, srovnat výhody a nevýhody těchto metod. Seznámit se s měřením pomocí čtyřbodové metody.

Vedoucí projektu: Ing. Veronika Šímová
Vysokoteplotní chování materiálů

Seznámit se s problematickou studia vysokoteplotního chování tenkovrstvých materiálů. Příprava vzorků, základní úkony s vysokoteplotní pecí pro dlouhodobé žíhání nebo pecí pro vysokorychlostní ohřev. Charakterizace vysokoteplotního chování substrátu Si(100).

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová
Optická mikroskopie

Seznámit se s metodou optické mikroskopie. Použití pokročilé techniky pro získání informace o topologii povrchu různých materiálů pomocí optického mikroskopu.

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová

Projekt 4 (KFY/PRJ4):

Počítačový model účinného průřezu srážek

Nastudovat popis srážek pomocí účinného průřezu.Vytvořit programový modul v jazyku C pro popis účinných průřezů. Demonstrovat jeho správnost.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Počítačový model pohybu částic v elektrickém a magnetickém poli

Nastudovat teorii popisu pohybu částic v elektrickém a magnetickém poli.Vytvořit programový modul v jazyku C řešící pohyb částic v elektrickém a magnetickém poli. Demonstrovat jeho správnost.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Elipsometrie

Seznámit se s obsluhou elipsometru VASE. Seznámit se s optickým modelem popisujícím vybraný materiál. Zjistit vlastnosti (tloušťka, index lomu 'n', extinkční koeficient 'k') určeného materiálu. Přesnější specifikace (např. studium závislosti vlastností na použitém disperzním vztahu n(l), k(l) nebo studium jejich plošného profilu) bude sdělena při zadání projektu.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Měření topografie povrchu pomocí AFM (Atomic force microscopy)

Seznámit se s metodou AFM (teorie). Příprava vzorků na měření, základní úkony s přístrojem SmartSPM. Měření topologie různých povrchů v kontaktním a nekontaktním módu.

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Modelování pevných látek

Seznamit se s programem pro ab-initio výpočty a se základy související teorie. Vyhledat geometrii krystalického materiálu nebo jednoduchých molekul určených vedoucím projektu. Spočítat vlastnosti vybraného materiálu (délky mřížkových vektorů, úhly mezi vektory, celková energie) nebo vybraných molekul (délky vazeb, úhly mezi vazbami, celková energie) v závislosti na parametrech výpočtu (např. v závislosti na přesnosti popisu vlnové funkce).

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Stanovení optimálního zatížení pro měření mech. vlastností

Stručně teoreticky popsat měření mechanických vlastností indentační metodou. Změřit závislost mechanických vlastností na použitém zatížení. Stanovit optimální hodnotu (interval) zatížení pro měření mech. vl. daného materiálu.

Vedoucí projektu: Ing. Daniel Javdošňák
Elektrické vlastnosti vrstev

Seznámit se s elektrickými vlastnostmi materiálů (tenkých vrstev). Analyzovat možné metody měření elektrických vlastností. Vybrat z nich metody vhodné pro tenké vrstvy. Srovnat jejich přesnost s přesností čtyřbodové metody, srovnat výhody a nevýhody těchto metod. Seznámit se s měřením pomocí čtyřbodové metody.

Vedoucí projektu: Ing. Veronika Šímová
Vysokoteplotní chování materiálů

Seznámit se s problematickou studia vysokoteplotního chování tenkovrstvých materiálů. Příprava vzorků, základní úkony s vysokoteplotní pecí pro dlouhodobé žíhání nebo pecí pro vysokorychlostní ohřev. Charakterizace vysokoteplotního chování substrátu Si(100).

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová
Optická mikroskopie

Seznámit se s metodou optické mikroskopie. Použití pokročilé techniky pro získání informace o topologii povrchu různých materiálů pomocí optického mikroskopu.

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová

Patička