Přejít k obsahu

Témata kvalifikačních prací

Bakalářské práce (2019/2020)

  • Studium přípravy nanostrukturovaných ternárních oxidů – reaktivní magnetronová depozice wolframitů (RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.)
  • HiPIMS depozice vrstev CrN (Ing. Jiří Čapek, Ph.D.)

Diplomové práce (2019/2020)

  • Teoretický popis otráveného terče při reaktivním rozprašování feromagnetických kovů pod a nad Curieovou teplotou (doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.)
  • Magnetronová depozice tenkovrstvých kovových slitin ze systémů W-Cu a W-Zr (doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D.)

  • Pulzní reaktivní magnetronové naprašování termochromických povlaků na bázi VO2 (prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.)

Patička