Přejít k obsahu

Témata kvalifikačních prací

Bakalářské práce (2020/2021)

  • Termochromické povlaky na bázi VO2 s nízkou přechodovou teplotou připravené pomocí reaktivního pulzního plazmatu (prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.)

  • Charakterizace vlastností magnetronově naprašovaných vrstev na bázi kovových skel (prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.)

  • Studium struktury a vlastností senzorických vrstev pro detekci vodíku tvořených klastry oxidů (doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.)

  • Studium struktury a vlastností tenkovrstvých transparentních vodivých oxidů (doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.)

  • Měření absolutní koncentrace atomů laserovou absorbční metodou (cavity ring-down spektroskopie) ( Mgr. Andrea D. Pajdarová, Ph.D.)

  • Optické vlastnosti termografické barvy LabIR pro vysoké teploty. ( Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.)

Patička