Přejít k obsahu

Proč studovat na KFY


Důvodů, proč studovat právě na katedře fyziky, je hned několik. Pro mnoho studentů je ale jedním z hlavních důvodů výborné uplatnění na trhu práce. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění a vývoji moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích systémů. Díky praktickým zkušenostem se absolventi uplatní nejen ve velkých strojírenských podnicích, ale také v týmech zabývajících se počítačovou simulací a vývojem specializovaného softwaru. Dále mohou absolventi pracovat ve vědě a výzkumu, ve školství nebo i jako techničtí odborníci v managementu.

Přehled vybraných firem, kde naši absolventi našli uplatnění:

a další ....

Studenti doktorského studijního programu mají navíc možnost získat neocenitelné zkušenosti během několikaměsíčního pobytu na významném zahraničním pracovišti (Francie, Japonsko, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Velká Británie), případně mohou část studia absolvovat na zahraniční univerzitě (Austrálie, Francie). Absolventi jsou velmi úspěšní při získávání stipendií pro postdoktorské pobyty na zahraničních institucích.

Zde jsou některé názory absolventů doktorského studia:

doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D.
(Ph.D. od roku 2000, potom 18 měsíců v Japonsku, nyní akademický pracovník na katedře fyziky) v rozhovoru pro MF DNES (Kraj Plzeňský, 1.7.2005):

Na fakultu jsem přicházel s tím, že budu studovat počítače. Začaly mě však zajímat přednášky o tom, proč různé věci a materiály jsou takové, jaké jsou, jak je lze změnit, upravit. Odpověď na to mi dala fyzika. Změnil jsem plány a nelituji.“ Dále pokračuje: „Živý organismus prochází při svém růstu různými stádii, stejně tak se krok po kroku tvoří i neživá hmota. A já mám to štěstí, že se podílím právě na výzkumu a tvorbě nových materiálů, které mohou získat lepší praktické využití.“
Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
(Ph.D. od roku 2002, potom více než 2 roky v Itálii, nyní vedoucí výzkumu a vývoje v soukromé firmě v České republice) v rozhovoru pro UNIVERZITNÍ NOVINY 52/2001 (Západočeská univerzita v Plzni):

Hlavní motivací studentů pro pokračování v doktorském studiu na katedře fyziky je podle mne možnost spolupracovat na kvalitním výzkumu s mnoha výjimečnými lidmi jak u nás, tak v zahraničí. Dalším nezanedbatelným faktorem je zvýšení své hodnoty na trhu práce, kde se všechny zkušenosti a znalosti získané za dobu doktorského studia mnohonásobně zúročí.“
doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
(Ph.D. od roku 2007, absolvent společného doktorského studia v rámci spolupráce mezi Západočeskou univerzitou a Univerzitou v Sydney, strávil 1 rok v Austrálii) ve zmíněném článku pro MF DNES:

V zahraničí jsem zjistil, že se můžeme srovnávat s podobně zaměřenými školami. Při studiu v Austrálii jsem neměl žádné problémy s tím, abych práci zvládl.“ A dodává: „Jsem rád, že mohu přispět k něčemu, co například usnadní nebo zpříjemní život. O tom, že chci studovat fyziku jsem byl rozhodnut už na střední škole.“

Patička