Přejít k obsahu

DOD


Datum:  30.1.2013

Vzhledem k provozním bezpečnostním předpisům musíme zajistit řízený přístup do laboratoří katedry fyziky. Prohlídka katedry je proto organizována po skupinách. Sraz je ve 2. patře ve vstupním prostoru před katedrou fyziky vždy každou půlhodinu, tj. v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30. 

Průběh: Seznámení s katedrou fyziky bude zahájeno krátkými informacemi a besedou o obsahu studia, o požadavcích kladených na studenty, možnostech uplatnění absolventů a všeobecně o fyzice jako základní přírodní vědě.

Pak následuje exkurze do laboratoří katedry, kde budou mimo jiné předvedeny ukázky některých moderních fyzikálních technologií a diagnostických a měřicích metod: 

  • plazmové depoziční systémy pro přípravu tenkovrstvých nanostrukturních materiálů s unikátními vlastnostmi (ukázka vakuových systémů a generování plazmového výboje)
  • praktické ukázky využití materiálů připravovaných na katedře fyziky (supertvrdé, hydrofóbní a hydrofilní materiály, antibakteriální povrchy, atd.) 
  • zařízení pro diagnostiku plazmatu (optický emisní spektrometr, plazmový monitor, elektrostatická sonda) 
  • zařízení pro analýzu tenkých vrstev (mikrotvrdoměr, tribometr, profiloměr, rentgenový difraktometr, XRF spektrometr, termogravimetr, spektrofotometr, FTIR spektrometr, mikroskop atomovýc sil) 
  • přístroje pro studium termomechanických procesů (lasery různých výkonů, termovize). 

Bližší info:  http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri/

 

Patička