Přejít k obsahu

Informations


Fyzika je základní přírodní vědou s mimořádným významem pro technické vědy. Obrovský rozvoj téměř všech výrobních technologií v posledních letech je spojen s jejich "fyzikalizací". Bez hlubších fyzikálních znalostí je prakticky nemožné porozumět vlastnostem nových materiálů a dějům během technologických procesů.

Kfy

Fyzika má zásadní význam také pro rozvoj nových měřicích metod a diagnostických systémů zaváděných v mnoha oborech lidské činnosti od lékařství po národní bezpečnost.

Studenti mají možnost se během bakalářského a především pak magisterského studia podílet na výzkumné činnosti týmu, který je tvořen pracovníky katedry a studenty doktorského studia. Jeho vědecká aktivita je zaměřena na základní problémy vznikající při vytváření a výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi (viz např. vysoká tvrdost a elasticita, stabilita za velmi vysokých teplot, biokompatibilita a antibakteriální účinky).

Kfy

 Tyto materiály jsou připravovány zejména nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu. Pro svou vědeckou činnost má katedra fyziky k dispozici 9 laboratoří v novém univerzitním areálu. Experimentální zařízení a měřicí přístroje mají vysokou mezinárodní úroveň.

V rámci své vědecké činnosti je katedra fyziky zapojena do různých forem mezinárodní spolupráce. Jedná se o společné doktorské studium (Austrálie, Francie), výměnné pobyty doktorandů a vědeckých pracovníků (Kanada, Korea) a společné vědecké projekty (Německo, Korea, Rakousko, Francie, Nizozemí, Velká Británie, Portugalsko, Japonsko). 

Přijímací řízení

Veškeré aktuální informace ohledně přijímacího řízení získáte na stránkách FAV. Najdete zde všechny důležité termíny (termín pro podání přihlášky a podmínky přijetí)

 

Patička