Přejít k obsahu

Den otevřených dveří na katedře fyziky


Každý návštěvník dne otevřených dveří na Katedře fyziky obdrží základní informace společně s průvodcem v hlavním vestibulu Fakulty aplikovaných věd.

Bližší seznámení s katedrou fyziky pak bude probíhat formou krátké besedy o obsahu studia, o požadavcích kladených na studenty a o možnostech uplatnění absolventů. 

Zájemci pak mohou individuálně navštívit laboratoře Katedry fyziky a interaktivním způsobem se blíže seznámit s některými moderními fyzikálními technologiemi, systémy a diagnostickými a měřicími metodami.

Více informací od dni otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ZČU

 Patička